පළමු වරට ඩ්‍රෝන යානයක් සහිතව අඟහරු මතට යානයක් – තරණය – හසිනි දෙනිපිටිය

අඟහරු ග්‍රහයා පිළිබඳ කතාබහ යළිත් අලුත් කරමින් නැවතත් පරීක්ෂණ කටයුතු අරඹා තිබේ. ඒ අඟහරු මත අතීතයේ ජීවය පැවතියා ද යන්න සොයා බැලීමට යි. මීට දින කිහිපයකට පෙර අඟහරු ග්‍රහයාගේ ජීවය පැවතුණා ද යන්නට සාක්ෂි සොයා පර්සවේරන්ස් රෝවරය අඟහරු ග්‍රහයා මත සාර්ථකව පතිත වූවා. මෙම පර්සවේරන්ස් රෝවරය 2020 වර්ෂයේ ජුලි මස 30 වන දින අඟහරු බලා පිටත් කර හැරිණි. ඒ ඇමෙරිකාවේ නාසා ආයතනයේ මෙහෙයවීම මතයි.

මෙම රෝවරයෙහි ඇති විශේෂත්වය මෙහි පවත්නා නවීන තාක්ෂණයයි. අඟහරු මත ජීවය පැවතුණා ද යන සාක්ෂි සෙවීමට ම සැකසුණු අති නවීන උපකරණවලින් මෙය සමන්විතව තිබේ. මෙම රෝවරය අඟහරු මත පතිත වුයේ ජෙසීරෝ ක්‍රැටර් ප්‍රදේශය මතටයි. එම ප්‍රදේශය මීට පෙර කළ පර්යේෂණවල දී අඟහරු මත ජලය පැවතුණ ප්‍රදේශයක් බවට ප්‍රබල සාක්ෂි හමු වී තිබේ.

කැමරා විස්සක්, මයිකෆෝන දෙකක් ඩ්‍රෝන යානයක් මෙම මෙහෙයුමට යොදා ගෙන තිබේ. පෘථිවියෙන් එහා ග්‍රහලෝකයක දී ඩ්‍රෝන යානයක් පියාසර කරන ලොව පළමු අවස්ථාව මෙයයි. මයිකෆෝන හරහා ශබ්දයන් ලබා ගනිමින් ඒවා පටිගත කිරීම ද මෙම මෙහෙයුමේ දී සිදු වේ. අඟහරු ග්‍රහලෝකය තුළ ශබ්ද පටිගත කිරීමක් සිදුවන පළමු අවස්ථාව ද මෙයයි. අඟහරු ග්‍රහයා මත ඩ්‍රෝන යානයක් පියාසර කරවීම හා ශබ්ද පටිගත කිරීම මෙම මෙහෙයුමේ විශේෂ අවධානයක් යොමු කර තිබේ.

කෙසේනමුත් මෙම මෙහෙයුම පිළිබඳව නාසා ආයතනය දැඩි විශ්වාසයක් රදවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *