ආසියානු කුසලානයේ අමිහිරි පරාජයක් ලංකාවට

ශ්‍රි ලංකාව සහ ඇෆ්ගනිස්තානය අතර පැවති ආසියානු කුසලාන 20X20 තරගාවලියේ පළමු තරගෙයෙන්  කඩුළු අටක පහසු ජයක් ඇෆ්ගනිස්තානය වාර්තා කරයි.

ප්‍රඉන යැවීමක නිරත වූ ඇෆ්ගනිස්තාන කීඩකයෝ ශී ලංකා ඉනිම පන්දු ඕවර 19.4 කදී ලකුණු 105 කට සීමා කිරීමට සමත් වූ අතර ජයගහණය සදහා අවශ්‍ය ලකුණු 106 කඩුළු දෙකක් පමණක් දැවී ලබා ගැනීමට ද සමත් විය. මෙම ලකුණු පමාණය පන්දු ඕවර 10යි පන්දු 1කදී ලබා ගෙන ඇත.

ආසියානු කුසලාන තරගාවලියේ ඉන්දීය පකිස්ථාන තරගය හෙට පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *