ජනතාව බැලූ නෙළුම් කුළුණ

එදා චීන මහා ප්‍රාකාරය චීනයවටා ගොඩනැගූ ආරක්ෂක පවුරකි. අද චීනමහා ප්‍රාකාරය චීනය වටා පැලදි මල් දමකි. එය ඉතිහාසයේ මිනිසුන් ලක්ෂ ගනනක ලේ කදුලු මතින් ඉදිවූවකි.

මිසරයේ පිරමීඩ සිට ලංකාවේ සීගිරිය තෙක් බොහෝ ඉදිකිරීම් වල කදුලු කතා බොහෝය .මේ විසල් නිර්මාන බොහෝමයක් අභාවයට ගොස් ඉතිහාසයේ වැලිතලා මතින් වැසී ගොස්‍ ය.

අදුරටම පෙම්කරන බකමූනන් මෙන් ඒ අදුරු කතා දොඩමින් නොසිට ඒ මහා මිනිස් ශ්‍රමය , ඒ ධනය පලදායී දෙයකට යොදා ගැනීමට අලුත් කතාවක් අවශ්‍ය විය. එය ලස්සන සුරංගනා කතාවක් විය හැක. එහෙත් එය සුභවාදී එකක් විය යුතුය. චීනමහා ප්‍රාකාරය හදට පෙනෙන එකම මිනිස් නිමවුම ලෙස ප්‍රභන්දයක් ගොඩ නැගුනේ ඒ වෙනුවෙනි. චීන මහා ප්‍රාකාරයට වැයවූ ධනය උපයන්නට ගතවන කාලය මැන මැන විස්සෝප වන්වා වෙනුවට ඔවුන් ඒ ප්‍රභන්දය දිගේ බොහෝ දුර ගියහ , බොහෝ කල් ගියහ . අෆ්හ එය ධනය උපයන උල්පතකි.
නෙලුම් කුලුන අපේ රටේ සංවර්ධනය පිලිබද අපරිණත මැදිහත්වීමක අදුරු මතකයක් බව සත්‍යකි. ඒ ඉතිහාසය වෙනස් කර අලුත් ඉතිහාසයක් ලිවිය යුතුය . එය ඇරබී ඇත . ඒ වෙනුවෙන් මිනිසෙකු උරදී ඇත. ඔහුගේ වෑයම සාර්තකවුවහොත් හෙට නෙලුම් කුලුනට සංචාරකයන් ඇදී එනු ඇත. ගම්දනව් වලින් කොලොම්තොට එන මිනිසුන්ගේ සතුටු සිනා නෙලුම් කුලුනින් උතුරා ගලා යනු ඇත.

ඒ දිනයට සමහර විට නෙලුම් කුලුනේ අදුරු යුගයට වගකිව යුත්තන් වීරයන්වී. අදුරින් මුදා හැනීමට වෙහෙසුන මිනිසා කාටත් අමතක වන්නටද පුලුවන. ඒ ඉතිහාසයේ හැටිය. එය අනාගතයට භාරකර අද සිට නෙලුම් කුලුනින් වැඩක් ගත යුතුය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *