මාතර පාසල් වල ආරක්‍ෂිත තත්වය පිළිබද අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ ප්‍රකාශය (Video)

මාතර දිස්ත්‍රිකයේ පාසල් යම් ප්‍රමාණයක අද දිනයේදී (22) ක්‍රියාත්මක වූ පාසල් ළමුන්ගේ පාසල් බෑග් ගේට්ටුව අසල දී පරික්ෂා කිරීම් කිසිදු

Read more

TNA සමග රහස් ගිවිසුම් නැහැ, සියලු අන්තවාදීන් ගෝඨාබය සමග’ – මුදල් ඇමති කියයි (VIDEO)

‘පොහොට්ටු’ පක්ෂයේ ජනාධිපති ගෝඨාබය රාජපක්ෂට සහයදෙන සියලු දෙනාම අන්තවාදීන් බවට මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර චෝදනා කරයි. ටීඑන්ඒ සංවිධානය විසින් ඉදිරිපත්කර

Read more

හසළක ගාමිණී ජීවිතය පුදා දවස් හයෙන් : ගෝඨා කළ දේ මංගල කියයි !

1991 අලිමංකඩ යුද බිමේ යුද්ධය බිහිසුණු අන්දමින් සිදුවෙන අවස්ථාවේ මහා වීරත්වයක් ගැන කතා කරන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යුදහමුදා සේවයෙන් වේලාසන විශ්‍රාම

Read more