“නෙවිල් ප්‍රනාන්දු උත්තමයාගේ මහා දානමය පුණ්‍යකර්මය”

පහුගිය අවුරුදු කීපෙක ඉදංම ⁣අපේ විස්සවිජ්ජාල සිස්සයොයි, ආචාරියවරුයි, දොස්තර මහත්තුරුයි, මහජනතාවයි ඔක්කෝම එකට එක්කාසු වෙලා වෙර වීරිය යෙදුවනෙව අර සයිටම්

Read more

යාපන සරසවියේ කලබැගෑනිය

ආරංචි උනැයි උඩහ පැත්තෙ වෙලා තියෙන කලබැගෑනිය..යාපනේ විස්සවිද්යාලල දරුවො ටික සිංහලය.. දෙමළය කිය කියා දෙපැත්තකට බෙදීගෙන ඇණකොටාගත්ත වග..එක රෑනේ උන්නු

Read more