අස්පර්ශනීය සුරතාන්තයේ මෝහනීය ස්පර්ශය  Aamis (Spoiler Alert)

මිනිස් සිත වූ කලී මිණිය නොහැකි ගැඹුරු සාගරය තරම් කුහුල දනවන්නා වූත් වටහාගැනීමට ඉතාමත් අපහසු වූත් අතිශය සංකීර්ණ ප්‍රපංචයකි. එය

Read more

Miss_Baek (Spoiler Alert) – 04 – හංසිනී කවින්දි

“දරුවන්ගේ දුක් කඳුළු දකින දා සුර ලොව සිට අත පා ඒ කඳුළැලි පිසිනා…..” රාත්‍රියේ වීදියක ගමන්කරමින් සිටින විට හදිසියේම සීතලෙන්

Read more

දන්නා කෙනෙකු ගැන නොදන්නා කතාවක්  Dracula_Untold (Spoiler Alert) 03 – හංසිනී කවින්දි

“Sometimes the world doesn’t need another hero.   Sometimes what it need is a monster.”(සමහර අවස්ථාවල් එනව ලෝකයට තවත් වීරයෙක් අවශ්‍ය

Read more

මධුරි විවාහ සංවත්සරය ලංකාවේ ගත කරයි

ඉන්දියාවේ ප්‍රකට සුපිරි සිනමා ශිල්පිනියක් වන මධුරි ඩික්සිත් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක යෙදෙමින් රත්නපුර ප්‍රදේශයේ මැණික් සොයා පැමිණ ඇතැයි වාර්තා වේ.

Read more