සිසුවා ගෝනි බිල්ලෙක් කොට පොලීසිය සිසු දඩයම මෙහෙයවයි

පොලිසිය විසින් පැහැරගත් රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පිඨයේ දෙවන වසරේ ඉගනුම ලබන ඉසුරු චින්තක සිසුවාගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීමේ අරමුණින් පොලිසිය ඔහුගෙන් දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කිරීම් සිදු කරමින් ඔහුගේ ජංගම දුරකථනය හරහා අනෙකුත් සිසුන්ට දුරකථන ඇමතුම් ලබාගනිමින් ඔවුන්ට පොලිසියට බාරවෙන ලෙස තර්ජනය කරමින් සිටින බවත්, තවත් සිසුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ අරමුණින් සිවිල් ඇදුමින් සැරසුණු පොලිසිය, බුද්ධි අංශ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයට අයත් මැද්දෙවත්ත නේවාසිකාගාරය අසල රැදී සිටින බවත් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයිය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය සදහන් කොට සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *