ඡන්දය පෙබරවාරි 17ට පෙර

පළාත් පාලන මැතිවරණය පෙබරවාරි මස 17 හෝ ඊට පෙර පැවැත්විය හැකි බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.කොමිසමේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ මේ වන විට පළාත් පාලන ආයතන දෙසිය හතළිස් අටේම නාම යෝජනා නිකුත් කිරීමට කිසිදු බාධාවක් නොමැති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පළමු වරට දවයින පුරා එකවර නාමයෝජනා භාරගත් පළමු ඡන්ද විමසීම මෙය බවත්, මැතිවරණ කටයුතු සඳහා රුපියල් කෝටි 350 කට වැඩි මුදලක් වැය වන බවත්, එහිදි සභාපතිවරයා කියා සිටියා.
නාමයෝජනා අවලංගුවීමේ අවධානම පිළිබඳව ද සභාපතිවරයා මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

වැදගත්ම කරුණ නුසුදුසුකම්වලට යටත්වූ පමණින් යම් අපේක්ෂකයෙක් සම්පූර්ණ නාම යෝජනා පත්‍රයම ප්‍රතික්ෂේප වන්නේ නැහැ. යම්කිසි අපේක්ෂකයෙක් අත්සන් කරලා නැත්නම් එයාගේ නම විතරයි කැපෙන්නේ. හැබැයි ලේකම් සහතික කරලා නැත්නම් ලැයිස්තුව කැපෙනවා. ලේකම්ගේ අත්සන සහතික කරලා නැත්නම් ලැයිස්තුවම කැපෙනවා. නියමිත කාන්තාවන් ප්‍රමාණය නැත්නම් ලැයිස්තුවම කැපෙනවා.

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ස්ථානමාරු අද සිට අවලංගු කර ඇති බවද මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා කියා සිටියා. වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඔහු කියා සිටියේ මැතිවරණ කාර්යයන්ට සම්බන්ධ වන නිලධාරින්ගේ සාමාන්‍ය ස්ථාන මාරු සියල්ල අත්හිටුවා ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *