ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගෝඨාභයගෙන් උපදෙස් -ජූජිත විජේරාමයට කැදවයි 

උද්ගතව ඇති තත්වය හමුවේ රාජ්‍ය ආයතන හා දෙපාර්තමේන්තු සදහා වන ආරක්ෂාව නිසි පරිදි ලබාදීම සදහා වහා වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරන ලෙස පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර වෙත උපදෙස් ලබාදීමට ඔහු නව අගමැති ලෙස දිවුරුම් දුන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිළ නිවස වන විජේරාමය වෙත කැදවා ඇති අතර ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු දැනුවත් කිරීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් කටයුතු කොට ඇති බව වාර්තාවේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *