මෛත්‍රී රනිල්ට ලියයි – රනිල් මෛත්‍රීට ලියයි

තමාට ලැබී ඇති බල තල අනුව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ව්‍යවස්වේ 42(04) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව තමන් විසින් අගමැති ධුරයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ වහාම ඉවත් කොට ඇති බව ලිඛිතව සදහන් කොට යවා ඇත .එසේම ඊට පිළිතුරු ලෙස ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් අගමැති ධුරයේ තමන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ව්‍යවස්වේ 42(04)වගන්තිය යටතේ තමන් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයක් සහිතව බලයේ රැදී සිටින බව දන්වා ලිපියක් යොමු කොට ඇත.

මේ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය පෙන්වීමට මහින්ද රාජපක්ෂට සිදුවන අතර විශ්වාස භංගයක් ගෙනැවිත් රනිල් වික්‍රමසිංහ පරාජය කිරීමට මහින්ද රාජපක්ෂට සිදුවන බව නීති විශේෂඥයින් සදහන් කොට සිටී.

 

 

 

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *