ජනාධිපති කතානායකගේ ස්ථාවරය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ආණ්ඩුවට එරෙහිව විශ්වාස භංග යෝජනාවක් බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කෙරුණු බව දන්වමින් කතානායක කරු ජයසූරිය විසින් තමන් වෙත එවන ලද ලිපියට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් ලිඛිත ප්‍රතිචාරයක් දක්වා තිබේ.

“ඔබතුමා මාවෙත එවන ලද ඉහත කී ලිපියේ යෝජනා අංක 1 මගින් දක්වා ඇති කරුණ, එනම් එහි සඳහන් පත්වීම සහ නියෝග ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට දක්වා ඇති ප්‍රකාශය, මා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරමි. එම අංක 1 යෝජනාවේ මා ගත් ක්‍රියා මාර්ග ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට එකඟ නීතිමය තීරණයන්ය,” යනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් කතානායකවරයා වෙත යවන ලද ලිපියේ දැක්වේ.

“මා විසින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයෙහි ව්‍යවස්ථානුකූලත්වය තීරණය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව වෙර දැරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අර්ථනිරුපනය කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත පැවරුණු තනි සහ අනන්‍ය බලය අතික්‍රමණය කිරීමක් බව ද, එයින් ඔබතුමා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව දෙස අවධානය යොමුකර නොමැති බවද පෙනේ.”

වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන: “තවද අගමැතිවරයෙකු පත් කිරීමේ බලය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට එකඟව පූර්ණ බලධාරියා වන්නේ ජනාධිපතිවරයා බවද වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වමි,” යනුවෙන් ද එහි සඳහන් කරයි. (ජනාධිපතිවරයාගේ සම්පූර්ණ ලිපිය පහත දැක්වේ.)

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කතානායක කරු ජයසූරිය වෙත යොමු කළ ලිපිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *