වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් අක්ත පත්‍ර පිළිගන්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නව ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා ලෙස ගෝපාල් බාග්ලේ මහතා සිය අක්ත පත්‍ර වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවති උත්සවයකදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත අද (මැයි 14) පිරිනමන ලදී.
54 හැවිරිදි ගෝපාල් බාග්ලේ මහතා විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිධරයෙකු වන අතර 2017 සිට ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ඒකාබද්ධ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ බව ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයකින් පැවසේ.

මෙම උත්සවයේදී ඉරානයේ හා බ්‍රසීලයේ නව තානාපතිවරුන්ද වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සිය අක්ත පත්‍ර ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගන්වනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *