ආසාදිතයින් 1,579කට සුවය.

අද (12) දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතව සිටි 1,579ක් සුවය ලබා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබු සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 412,812ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *