කොළඹ වරාය වැදගත් මන්ද? – තමරා ජයතිලක

එක පැත්තකින් වරාය කියන්නෙ ආර්ථික මර්මස්ථානයක්. රටේ ආර්ථිකයට විදේශ විනිමය අරගෙන දෙන ප්‍රධාන තැනක් තමයි වරාය කියන්නෙ. විදෙස් ශ්‍රමිකයෝ, වතු කම්කරුවෝ, ඇඟලුම් කම්කරුවෝ කඹුරලා කඹුරලා උපයන විදේශ විනිමයට අමතරව මොනා හරි මට්ටමකින් රජයට ආදායමක් එන තැනක් තියෙනවනම් වරාය ඒකෙ උඩින්ම තියෙන එකක්.

අනිත් එක ලෝක සිතියමේ ලංකාව පිහිටලා තියෙන තැනත් එක්ක කොළඹ වරායට විශේෂ වටිනාකමක් එකතු වෙනවා. ඉන්දීය සාගර කලාපයේ සැලකිය යුතු කොටසක් ලංකාවට අයිතියි. මේ කලාපයෙන් තමයි ලෝකෙ හැම තැනටම යන නැව් ගමන් මග වැටිලා තියෙන්නෙ. අහල පහල තියෙන හැම රටකටම වඩා කොළඹ වරාය මේ නැව් ගමන් මාර්ගයට ආසන්නයි.

ලෝකෙ තියෙන විශාලතම නැවටත් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් තරමෙ ගැඹුරු වරායවල් තියෙන්නෙ ලෝකෙටම කීපයයි. කොළඹ වරාය ඒකෙන් එකක්. ඒ නිසා ආර්ථිකමය පැත්තෙන් කොළඹ වරාය කියන්නෙ කලාපයේම තියෙන ප්‍රධාන මර්මස්ථානයක් කියන එක පැහැදිලියි. ආණ්ඩුව මුලින්ම විකුණන්න හැදුවෙ ඒ කොළඹ වරායෙ දැනට ලංකාවට ඉතුරු වෙලා තියෙන එකම ජැටිය. අනිත් ඒවා දැනටමත් චීනෙට, ජපානෙට විකුණලා ඉවරයි.

බටහිර ජැටිය තවම හදලා නෑ. දැන් කරන්න හදන්නෙ බටහිර ජැටිය හදන්න තියෙන භූමි භාගය ඉන්දියාවටයි ජපානෙටයි දෙන එක. ඉන්දියාව බටහිර ජැටිය හදාගත්තට පස්සෙ නැගෙනහිර ජැටිය ලංකාවට තිබ්බත් වැඩක් වෙන්නෙ නෑ. මොකද නැගෙනහිර ජැටිය අරගෙන කරන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ බටහිර ජැටිය හරහා කරන්න පුළුවන්. ඉන්දියාව ජපානය මේ වරාය ජැටි මිලදී ගන්න හදන්නෙ විසිතුරු භාණ්ඩ එකතුවකට තියන්න නෙමෙයි.

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය සංගමය නිකුත් කළ ලිපියක් ඇසුරෙන්. සංවාදයට විවෘතයි.

තමාරා ජයතිලක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *