නේපාලෙන් ලංකාවට අත හිත

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනයට සහ විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් ලබාදීම පිළිබඳව නේපාලය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්වි පාර්ශවිය එකඟතාවයකට පැමිණීම වෙනුවෙන් වන මූලික සාකච්ඡාවක් අද(14) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විනි.

විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සහ සංචාරක අවස්ථාවන් සඳහා සම්බන්ධවීමට දෙරටෙහිම තරුණ තරුණියන්ට අවස්ථාවන් ලබාදෙමින් තරුණ හුවමාරු වැඩසටහනක් (Youth exchange program) ක්‍රියාත්මක කිරීමේ එකඟතාවයකට පැමිණීම මෙම සාකච්ඡාවේදී සිදුවිය.

ඒ වෙනුවෙන් වන ඉදිරි කටයුතු මෙරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා නේපාල රජය අතර සිදු කිරීමට නියමිතව ඇති අතර මේ මෙම සාකච්ඡාව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හා නේපාල තානාපතිවරයා අතර සිදුව ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සදහන් කොට සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *