සෙක්ස්වලදී පිරිමි විදිනවා ගෑණු විඳවනවා – by ශි ව න් ති

ගැහැණු පිරිමි සම්බන්ධතා වල සීමාවන් විවිධාකාරයි.සම්බන්ධතා විෂමයි.සම්මතය පවතිනවා වගේම අසම්මතයත් පැවතෙනවා. සම්බන්ධයක් ඇතුලෙ ඉන්න කෙනෙක්ට තවත් සම්බන්ධතා පිළිබඳව විවේචනය කරන්න පුලුවන්. නමුත් සම්බන්ධතාවයක හැබෑ ස්වරූපය දන්නෙ ඒ සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යන අය පමණයි

ගැහැණු පිරිමි අතර බොහෝවිට ඇතිවෙන්නෙ ලිංගික ආකර්ශනයක්. දෙදෙනාම දෙදෙනාට ආකර්ශනය වෙනවා නම් එතන ඉතා ඉක්මනින් සම්බන්ධයක් ගොඩ නැගෙනවා. සමහරවිට ආදරේ කියන්නෙ ලිංගිකත්වය තුල ඇතිවෙන අතුරුඵලයක් පමණයි.ඒ නිසා යම් කාලෙකදි ඒ ආකර්ශනය නැතිවෙලා වෙනත් සම්බන්ධතා ඇති වෙන්න පුලුවන්. ලිංගිකත්වය ඒකාකාරී වෙන තරමට දෙපාර්ශවයම විකර්ශනය වෙනවා. එවැනි සම්බන්ධතා රැක ගන්න නිතරම උත්සහ කරන්නෙ ගැහැණු පාර්ශවය .පිරිමි ඉතා ලෙහෙසියෙන් වෙනත් සම්බන්තාවයකට මාරු වෙනවා. හේතුව ඔවුන් පවත්වන්නෙ කායික සම්බන්ධයක් පමණක් නිසා. ඒ අවස්ථාව ආදරණීය කර ගන්න ඔවුන්ට හැකියාව තියෙනවා .ඔවුන් ඒ අවස්ථාව විඳිනවා.
ගැහැණු ඊට වෙනස්. ගැහැණු උත්සහ කරන්නෙ ඒ අවස්ථාව නැවත නැවත විඳින්න. ඒ රස තමන්ගෙ විතරක් කර ගන්න. ඒක පිරිමියෙක්ට කරදරයක්. සම්බන්ධයක හිර වෙච්චි පිරිමියෙක් හැම තිස්සෙම උත්සහ කරන්නෙ විවෘත සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න.
සම්බන්ධතාවය හිරවුනු ගැහැණියක් වුනත් කැමති නිදහසට. නමුත් ගැහැණු කැමති අවසානයේ සම්බන්ධයක හිර වෙන්න. ආදරේ කරන්න. අයිති කර ගන්න.
ශරීර දෙකක එක්වීම ආර්ට් එකක් කර ගත්ත ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයම ආදරේ , නිදහස, ලිංගිකත්වය මේ සියල්ලම විඳිනවා. අයිති කර ගැනීම අරමුණ කරගත්ත මිනිස්සු බොහෝවිට ජීවිතය විඳවනවා. ආදරේ කියන්නෙ අයිතිවාසිකම් හෝ අයිති කර ගැනීමක් නොවන බව තේරුම් නොගන්නාතාක් සම්බන්ධතා ඇතුලෙ මිනිස්සු විඳවමින් ජීවත් වෙන්න උත්සහ කරනවා.
ශි | ව | න් | ති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *