ප්‍රතිපත්ති මාරුනොවීමෙන් තමයි රටවල් ඉස්සරහට ගියේ – ඇමති රංජිත් සියඹලාපිටිය

අපිට හිතෙනවා මේ අයවැය ලංකා ඉතිහාසයේ අභියෝගාත්මක අයවැය කියලා කොහොමද සූදානම

ඔව් ඇත්තෙන්ම අපේ හැත්ත හත්වෙනි අයවැයල අයවැයක් යනු සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරි වර්ෂය සඳහා වූ උපකල්පනග අපිට මෙච්චර මෙච්චරක් ආදායම ලැබේවි.  මෙපමණ ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන්න වේවිග ඉතිරි ටික පිරිමසා ගන්න අපිට මෙච්චරක් ණය ගන්න පුළුවන් වේවිග හැබැයි අද අපි ඉන්න ආර්ථික පදනම බැලුවහම මෙම පුරෝකථනයන් හරි අසීරුවෙන් අපිට කරන්න වෙලා තියෙන්නේග මේ වර්ෂය 08්‍කට වැඩි ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක අපි ඉන්නේ. ලබන වර්ෂයෙත් ඍණ ආර්ථිකයක් බලාපොරොත්තුවෙන්ග ඒ ඍණ ආර්ථිකය අඩු කරගන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතකොට උද්ධමනය 100්‍රක අපි ඉන්නේ ඒ වගේම විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට රාජ්‍ය ආදායම වැඩිකර ගැනීමේ අභියෝගයක් තියෙනවා
ඒ වගේම අපි හැමදාම අයවැය හිඟය පියවා ගන්නේ විදේශීය ණය හෝ දේශීය ණය මගින්ග දැන් විදේශ ණය ගැන අද අපි කතා කරන්න ගියොතින් විදේශ ණය හිමියන්ට අපි කියලා තියෙන්නේ අපි ණය ගෙවන්නේ නැහැ කියලාග එතකොට අපි විදේශ ණය ගන්න කොහොමද සැලසුම් කරන්නේග මෙවැනි වාතාවරණයක් යටතේ දේශීය ණය වශයෙන් ගන්නවනම් අපේ බැංකු තියෙන්නෙත් දැන් අපිට ණය දෙන්න පුළුවන් සීමාවේ ඉතාමත් සීමිත තැනකග ජනතාව විශාල වශයෙන් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් 58 ලක්ෂයයි පවුල් අපේ රටේ ඉන්නේ එතනින් හතලිස් ලක්ෂයක් ජීවත්වීම සඳහා ආධාර ඉල්ලනවාග මේවත් එක්ක මම පැහැදිලි කරන්න කැමතියිග මෙතෙක් ඉදිරිපත් කරපු අයවැය යෝජනා 76 ට ම වඩා බැරෑරුම් වගකීම් සහිත අසීරු අයවැයක් තමයි වර්තමාන මුදල් අමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න වෙලා තියෙන්නේග ඒක ලොකු අභියෝගයක්.

ඇතැමුන් කියනවා විවිධ සංවිධාන වල බලපෑම අනුවයි මෙවර අයවැය සැකසෙන්නෙ කියලා ඇත්තද කතාව.

කිසිදු සංවිධානයක බලපෑමක් නැහැ. නමුත් අපි විවිධ සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා කරනවාග එකඟතාවලට එනවා. හැබැයි ඉතිං ඔය චෝදනාව අදක ඊයෙක එකක් නෙවෙයිග හැමදාමත් තිබුණ චෝදනාවක්ග නමුත් අපි සංවිධානවල යෝජනා අතරින් අපිට මේ වෙලාවේ වැදගත් වන කරුණු ටික තමයි තෝරලා බේරලා පෙරළා ගන්නේග ඒ නිසා කිසිදු ආකාරයක එහෙම බැඳියාවක් අයවැය යෝජනා තුළ නෑ කියලා මට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්

මෙවර අයවැය මොනවද තියෙන විශේෂතා

මෙවර අයවැය වැදගත්ම දේ අපිට බලන්න පුළුවන් දැනටමත්. මේ විසර්ජන පනත දැනටමත් එලියට ඇවිල්ල නේ තියෙන්නේ. අපේ වියදම කොහොමද කියලා මේකේ තියනවාග රුපියල් බිලියන 7ල885 ක් අපි වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කොට එයින් වැඩිම වියදම තියෙන්නෙ සමාජ ආරක්ෂණ කටයුතු සඳහාග ඒ බිලියන 572ක්ග මම අර මුලින්ම කිව්වෙ අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවාල අපෙන් ඉල්ලනවා රටේ ජනතාවගෙන් 70්‍ර පවුල් අපිට ජීවත් වෙන්න උදව් කරන්න කියලාග ඒ කියන්නේ සුඛ විහරණයෙන් යුතු ජීවිතයක් නෙවෙයිග ගැටගහගන්න උදව් කරන්න කියලා කියන්නේග ඒ නිසා තමයි මෙවර රජය වැඩිම මුදල වෙන් කරලා තියෙන්නේ සමාජ ආරක්ෂණය වෙනුවෙන්ග ඒ නිසා අපිට මම දකින විදියට මෙම අයවැය ලේඛනය තුළ අපිට ලොකු සංවර්ධනාත්මක අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන්න බැහැග වැටුප් වැඩිවීම් වගේ දේවල් හිතන්න ඉස්සරවෙලා අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මූලිකවම ජනතාව ජීවත් කරවීමග ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපේ තේමාව වෙන්නේ.

මීට අමතරව බරපතළ තීන්දු ගන්න වෙනවා කියලත් කතා වෙනවා

බරපතළ කියන වචනය ගැලපෙනවද කියල මම දන්නෙ නැහැ. හැබැයි අපි නිදහස ලබපු දා ඉදලා අරගෙන බැලුවොත් විවිධ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමඟ අපි කටයුතු කරලා තියෙනවාග හැබැයි අපි හැමදාම බොහෝවිට දේශපාලන ක්‍රමය වෙනුවෙන් අපේ හිත් රවට්ටා ගෙන තියෙනවා. මොකද අපිට හැම විටකම හැම වර්ෂයකම ඡන්දයක් ගැන කල්පනා කරන්න වෙලා තියෙනවා. පාලක පක්ෂයට විශේෂයෙන්මල නායකයන්ටල එක්කෝ අපිට එනවා ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණල අපිට එනවා පළාත් සභා මැතිවරණයක්, නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු නැත්තං ජනාධිපතිවරණයක්ග මේවත් එක්කයි අපිට තීන්දු ගන්න වෙලා තියෙන්නේග හැබැයි කියමනක් තියෙනවා ,පාලකයකු විසින් තීන්දු ගත යුත්තේ ඔහුගේ ඊළඟ මැතිවරණය වෙනුවෙන් නොවෙයි ඊළඟ පරම්පරාව වෙනුවෙන්, කියලා මම හිතන්නේ අන්න ඒ සඳහා වෙලාව ඇවිල්ල තියනවා.

ආණ්ඩු මාරු වුණාට ප්‍රතිපත්තිය මාරු නොවන වැඩපිළිවෙළක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ නිතර යෝජනා කරනවාල ආර්ථික ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ එවන් කටයුත්තක් සඳහා සූදානම් කිරීමක් මෙවර අයවැයෙන් සිදු වෙනවද?

දෙකෝටි විසි ලක්ෂයකටම එවැනි ස්ථිරසාර වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍යතාවය අවශ්‍ය පසුබිම ඕනෑතරම් නිර්මාණය වුණා පසුගිය කාලයේග ඒ නිසා දැන් අපි කාටත් පුළුවන් එතුමාට ශක්තිය දීලා ඒ අවශ්‍ය ස්ථිරසාර විසඳුම් ලබාගන්නල දැන් අපි දැක්කා ලංකාවේ රජයක් මාරු වෙන්න ඕන නැහැ ඇමතිවරයෙක් මාරු වෙන කොටත් ප්‍රතිපත්ති මාරු වෙනවාග ඒක වෙන්න ඕන නැහැග හැම රටකම ඊට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් තියෙන්නේග ප්‍රතිපත්ති මාරුනොවීමෙන් තමයි රටවල් ඉස්සරහට ගියේග ඉතින් ඒකට කාලෙ හරිග ඒනිසා අපි මේ අයවැය යෝජනාවෙන් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඒකට අවශ්‍ය පදනම දාන්නග

අපි අයවැය රහස් අහන්නේ නැහැග නමුත් සාම්ප්‍රදායික විදියට ආර්ථික අර්බුදය නිසා පීඩාවට පත්වෙච්ච ජනතාව අය වැය තුළින් හෝ සහනයක් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා

විසර්ජන පනත දැනටමත් රහසක් නෙවෙයිග ඒක නිසා මේ විසර්ජන පනතේ ඉතාම පැහැදිලිව තියනවා අපි මොනවා ගැනද වැඩිපුර කල්පනා කරන්නේ කියලාග සමාජ ආරක්ෂණයට බිලියන පන්සිය හැත්තෑ දෙකක් වියදම් කරන කොටග සෞඛ්‍යයටත් අපි බිලියන හාරසි විස්සක් වියදම් කරනවාග මොකද අපි දන්නවා අපේ රටේ වර්ෂයකට රජයේ රෝහල්වලින් ලක්ෂ හතළිහක් ජනතාව ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නවා නොමිලේගගග ලක්ෂ දෙකක ජනතාව නේවාසික රෝගීන් හැටියට ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නවාග ඒ වගේම මොන තරම් අසීරු වුණත් බෙහෙත් තියෙනවාග ඒ වගේම අධ්‍යාපනයටත් අපි බිලියන පන්සිය හතරක් වියදම් කරනවාග අපේ දරුවෝ ලක්ෂ හතළිස් තුනක් නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබනවාග අපේ පාසල්වල විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ ලක්ෂ දෙකක් ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා සියල්ලම ආරක්ෂා කරගනිමින් තමයි අපි මේ ආර්ථික අර්බුදය ජය ගන්න හදන්නේල නමුත් අපිට මේ සියලු සැලසුම් හදන්න වෙලා තියෙන්නෙල ඍණ ආර්ථික මට්ටමක ඉන්න ගමන්ග හැබැයි මොන තරම් වුණත් අත්‍යවශ්‍ය දේ සඳහා අපේ අවධානය උපරිමයෙන්ම යොමුවෙලා තියෙනවා.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ දේශපාලනිකමය වශයෙන් වෙනත් කඳවුරක ප්‍රධානියෙක් අද ඔබ සහ ෂෙහාන් සේමසිංහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ලෙස කටයුතු කරනවා කොහොමද ඒ අත්දැකීම

ඔව් ඇත්තටම දේශපාලන කඳවුරු රාශියක් අපේ රටේ තිබුණා තාමත් තියෙනවා හැබැයි හැම කෙනෙක්ටම දේශපාලනය කරන්න නම් අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තියෙන්නෙ එපැයිග දැන් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කළේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාග මම අරගලයට දොස් කියන්න යන්නේ නැහැග ඒ ඇතිවුණු මහා සමාජ පීඩනයත් එක්ක විවිධාකාර කෝණවලින් බලපු මිනිස්සු. පාරට බැස්සාල සමහරු දේශපාලන සංවිධානත් ඒකට ඇතුළු වුණා. හැබැයි අවසාන වශයෙන් වෙන්න ගිය දේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, අගමැති කාර්යාලය, පාර්ලිමේන්තුවටත් මැදිහත් වෙන්න ගියාග යම් හෙයකින් පාර්ලිමේන්තුවත් ඔවුන් අතට අතපත්වුණා නම්ල ඔවුන් තුළ වැඩසටහනක් තිබුණදල සංවිධානාත්මක භාවයක් තිබුණදල ව්‍යවස්ථාවක් තිබුණදල මොකක්ද මේ රටට ඇතිවෙන තත්ත්වයර
ඇත්තටම මේ තිබුණු මහා ආර්ථික වියවුලට අපි කාටවත් පිළිතුරු තිබුණෙ නැහැනේ. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන මහත්මයට පුළුවන් වුණා තමන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ බලයකුත් නැතුව දේශපාලනික වශයෙන් බලයකුත් නැතිව මේ වෙලාවේ මම මේකට නායකත්වය දෙන්නග මගේ ගේත් ගිනි ගනිද්දි මම මේක කරනවා කියලාග එතන තමයි මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා වුණේග ඒ නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරුකරන කරන ඕනෑම කෙනෙකුට දේශපාලනය එතුමත් එක්ක කරන්න මම හිතන්නේ නැහැ අර පිල මේ පිළ කියලා ලොකු බාධාවක් එතන තියෙනවා කියලා.

එතුමත් එක්ක ප්‍රතිපත්තිමය ගැටලු නැද්ද

ඇත්තටම අපි තුළ තිබුණා බොහෝ ප්‍රතිපත්තිමය වෙනස්කම්ග ඒ පිළිබඳව නැවත හිතා බලන්න අවස්ථාව මම කියපු සියලු කාරණා එක්ක නැවත නිර්මාණය වුණාග නැත්තං අපේ රටේ හිටියේ කැපුවත් කොළල කැපුවත් නිල්ග හැබැයි ඒ සියලු දෙනා තල්ලු වුණා මේ රටේ පොදු වැඩ පිළිවෙලකින් ගොඩ ගන්න ඕන කියන තැනටග ඉතින් එතැනදී දැනට නම් එහෙම ගැටලුවක් මම දකින්නේ නැහැ.

පක්ෂ නායකත්වය අනුව නොයමින් ඔබ ඇතුලු ඇතුළු කණ්ඩායමක් ආණ්ඩුවේ වගකීම් දරනවා පාක්ෂිකයන් මොකද කියන්නේ
ඔව් ඇත්තටම මම නිතරම ගමේ ඉන්න දේශපාලකයෙක්ග මම අද මේ උදේ පාන්දර ආවෙත් මගේ ගම රුවන්වැල්ලේ ඉඳලාග මම හැමතැනම එහේ මිනිස්සුත් එක්ක ජීවත් වෙනවාග හැම කෙනෙක්ම අද කල්පනා කරන්නේ මේ පක්ෂ වල තියෙන පැරණි ගතානුගතික භේදයත් එක්ක කටයුතු කිරීමට වඩා මේ රට ගොඩගැනීමට කටයුතු කරන්න ඕන කියලාග ඉතින් මම මේ භාණ්ඩාගාරයේ දුෂ්කර කාලයක හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක්ග ඉතින් මගෙත් යම් යම් අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවාග ඒ අත්දැකීම් ප්‍රමාණය මේ රට ගොඩගන්න මේ නායකත්වය දරන උත්සාහයේදී යම් හෙයකින් හෝ මට මෙහෙයක් කරන්න පුළුවන් නම්ල මගේ මිනිස්සු ඒකට කවදාවත් වැරැද්දක් දකින්නේ නැහැ.

අපි කතා කරමු ඔබේ දේශපාලන අනාගතය ගැන

දැන් මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නෙ තමන්ගේ දේශපාලන අනාගතය ගැන අංක එකට හිතන්න ගිහිල්ලාග මම හිතන්නේ ඊට වඩා වෙනස්ව අපි මේ රටේ අනාගතය ගැන හිතන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි පක්ෂ දේශපාලනය ගැන හිතන්න ඕන. ඊටත් පස්සෙ තමයි මගේ අනාගතය ගැන හිතන්න ඕන. හැබැයි මගේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ ඊළඟ ඡන්දයක දී පාර්ලිමේන්තුවට එන්න නම් ඒකෙ මට කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. මට ඉතා පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් මම නියෝජනය කරන්නේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයග මම මොන ලකුණින්ල මොන පක්ෂයෙන්ල ස්වාධීනව ඉල්ලුවත් මගේ ජනතාවල මගේ සහෝදරයින්ට මං ගැන විශ්වාසයිග ඉතින් ඒ නිසා එහෙම ගැටලුවක් ගැන හිතන්නවත් මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැග ඊට වඩා පුළුල් ප්‍රශ්නයක් ගැන තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනග ඒ තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් අභිමානවත් රටක් ලෙසල එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවක් බවට පත් පත් කිරීම තමයි අංක එක විය යුත්තේ

Chatham Street Journal 2022-11-06 – Chatham street

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *